De Franchisewebsite

Het franchiseplatform:

De franchisewebsite De Nationale Franchise Gids Franchise Nieuwsbrief

De Nationale Franchisekrant De Nationale Retailgids Franchise op Social Media Kandidaten database

De Nationale Franchisewebsite en -Gids

www.denationalefranchisegids.nl is al ruim tien jaar dé franchisewebsite en -portal van Nederland. Samen met de wekelijkse digitale nieuwsbrief De Nationale Franchisebrief, De Nationale Franchise Krant en het jaarboek De Nationale Franchisegids vormen zij het franchise platform. Het platform is zo ingericht dat franchisegevers, franchisenemers en kandidaat ondernemers gemakkelijk contact met elkaar kunnen leggen.
De website wordt maandelijks bezocht door 90.000 personen.

Kandidaat franchisenemers

Kandidaat ondernemers kunnen op verschillende manieren bij de gewenste franchiseformule uitkomen. Van alle ruim zevenhonderd franchiseformules zijn de kerngegevens vermeld, hierbij kan worden gedacht aan het benodigd eigen vermogen, de totale investering, de hoogte van de entreefee, et cetera.

Potentiële franchisenemers kunnen via de franchisewebsite vrijblijvend informatie aanvragen van een formule. Een kandidaat kan maximaal bij vier franchiseformules informatie aanvragen. Per maand worden er door circa 875 kandidaten 1650 aanvragen gedaan.

Een deel van de formules heeft De Nationale Franchise Gids gevraagd eerst een telefonisch interview af te nemen alvorens de aanvraag bij de formule wordt ingediend.  In dit interview  kan de kandidaat mogelijke vragen stellen, verder wordt besproken of de kandidaat voldoet aan de basisvoorwaarden van de formule (bijv. regio, werkervaring, etc.)

franchisegids-site