Het Nationale Franchise Congres

Het Nationale Franchise Congres Samenvatting vorige franchise congressen

Het Nationale Franchise Congres

 

 

Het Nationale Franchise Congres wordt sinds 2001 georganiseerd. Het is alleen toegankelijk voor franchisegevers. Doelstelling van het congres is om informatie uitwisseling tussen franchisegevers onderling te stimuleren en om de kwaliteit van franchise te verhogen.

Ondertitel van het congres is ‘voor franchisegevers, door  franchisegevers’, het congres wordt mogelijk gemaakt door de volstrekt belangeloze medewerking van twaalf gerenommeerde franchisegevers, zij leveren een discussieleider/tafelvoorzitter en denken nadrukkelijk mee over de opzet van het franchisecongres.

Er zijn twee ronde tafelsessies verdeeld over twaalf onderwerpen. Iedere tafel wordt voorgezeten door een franchisegever, tevens ervaringsdeskundige in het betreffende onderwerp. Franchisegevers kunnen vooraf intekenen op onderwerpen als: ‘werven franchisenemers’, ‘het opzetten van een franchiseformule’, ‘expansie naar het buitenland’, ‘grip houden op franchisenemers’,  ‘doorvoeren van veranderingen’, etc.

Om de interactie tussen deelnemers te bevorderen heeft iedere deelnemer een stemkast. Hierdoor kan een spreker of de dagvoorzitter gemakkelijk de stemming peilen onder aanwezigen.  Ook worden de stemkasten benut voor De Nationale Franchisequiz. Dit is een korte quiz waarin de parate kennis wordt getoetst.

 

Het Nationale Franchise Congres 2012 statistieken

Enkele feiten uit de anonieme deelnemersenquête van het vorig congres:

  • 96,1% beoordeelt het congres als  goed tot zeer goed
  • 70,8% denk het volgende congres weer aanwezig te zijn
  • 76,2% heeft belangrijke kennis opgedaan die aanleiding is voor nadere actie

 

Deelnemen aan het congres?

Wilt u ook deelenemen aan het Nationale Franchise Congres?

Neem contact met ons op