Samenvatting vorige congressen

Het Nationale Franchise Congres Samenvatting vorige franchise congressen

Samenvatting vorige franchise congressen

Binnen deze pagina worden korte overzichten gegeven van de franchise congressen van de afgelopen paar jaar. Zo kunt u een duidelijk beeld vormen van wat er allemaal speelde in de franchise.

Het Nationale Franchise Congres 2013

Tafelvoorzitters: o.a. Jos Burgers (NFV), Hans Tietema, Eline Brinkman, Jan Joris Heling.
dagvoorzitter: Richard Engelfriet
Thema: De Klant

Het Nationale Franchise Congres werd in 2013 voor het eerst gehouden bij het ABN AMRO hoofdkantoor in Amsterdam. Een prachtig pand met prima faciliteiten. Sprekers waren Jos Burgers en Jo Sempels (Algemeen directeur McDonalds Nederland). Jos Burgers wist vanaf moment 1 de bezoekers van het congres al te boeien met zijn betogen. Op een luchtige en humoristische wijze wist hij het onderwerp van het congres, De Klant, te belichten en kwam hij met scherpe inzichten. Naadloos werd de fakkel vervolgens overgedragen aan dagvoorzitter Richard Engelfriet. Richard wist de gehele dag de aandacht van de gasten vast te houden en heeft het congres in goede banen geleid. Het tweede gedeelte van het congres had als hoogtepunt een boeiende toespraak van Algemeen directeur McDonald’s Nederland Jo Sempels. De gasten kregen een boeiend inzicht in de werking van franchise binnen McDonald’s. De gasten van het congres gaven naderhand aan zeer boeiende discussies gevoerd te hebben. Zo zijn er veel nieuwe inzichten vergaard m.b.t. het benaderen van de franchisenemers en hun klanten.

 

Het Nationale Franchise Congres 2012

Tafelvoorzitters: Bert Bargboer, Johan Boeijenga, Paul van der Meijs en Mieke van Deursen
dagvoorzitter: Jort Kelder
Thema: Verandering

Het congres stond onder leiding van Jort Kelder. Jort ging verdeeld over twee sessies in gesprek met Mieke van Deursen (oprichter Shoeby), Johan Boeijenga (directeur DA), Paul van der Meijs (directeur De Hypotheker) en Bert Bargboer (directeur Bakker Bart).

Tussen deze sessies door vonden ronde tafelgesprekken plaats. Hier gingen de deelnemers uitgebreid in gesprek met collega franchisegevers over vooraf gekozen onderwerpen. Het congres werd afgesloten met De Grote Franchise Quiz die gewonnen werd door Anneke de Groot van Domino’s Pizza, zij ontving de wisselbeker uit handen van de winnaar van vorig jaar, Michiel Wiersema van Hulpstudent.nl.

Het Nationale Franchise Congres 2011

Tafelvoorzitters: Joop Wijn, Ton van Veen, dagvoorzitter: Diana Matroos
dagvoorzitter: Diana Matroos
Thema: Kwaliteit

Sprekers waren Joop Wijn van (Raad van Bestuur ABN AMRO) en Ton van Veen (CFO Jumbo Supermarkten). Joop Wijn wierp in een boeiend betoog een blik op de toekomst en legde hierbij de nadruk op het belang van kwaliteit. Ton van Veen liet zien hoe groothandel Jumbo zich in vrij korte tijd wist te ontwikkelen tot een belangrijke speler in de supermarktbranche.

Het congres stond onder leiding van Diana Matroos, nieuwslezer bij de zakenzender RTL Z. ‘De sprekers hebben de hooggespannen verwachtingen meer dan waargemaakt, verder hing er mede door de inzet van de stemkasten veel energie in de zaal, aldus organisator Tiago Jurgens van First Formula. Het congres werd afgesloten met De Grote Franchise Quiz die gewonnen werd door Michiel Wiersema van Hulpstudent.nl, hij ontving de beker uit de handen van de winnaar van vorig jaar, Jos Burgers, directeur van de NFV.

 

Het Nationale Franchise Congres 2010

dagvoorzitter: John van den Heuvel
Thema: Veiligheid

Vanwege de risicowedstrijd Fc Utrecht tegen Liverpool kon het congres niet in Galgenwaard plaatsvinden en vond het plaats in Studio Brothers te Bunnik.

Thema van het congres was ‘veiligheid’, dagvoorzitter was John van den Heuvel. Het onderwerp kwam terug in de lezing van John van den Heuvel en de survey ‘franchise & veiligheid’. In deze survey werden deelnemers tal van vragen gesteld waarop zij door middel van stemkasten antwoord gaven. De resultaten leidden tot discussie, bijvoorbeeld in hoeverre dit onderwerp al dan niet tot de zorgplicht van de franchisegever behoort. Voor en na de pauze was er een ronde tafelgesprek waarin franchisegevers met elkaar in discussie gingen over tal van onderwerpen. Besloten werd met de franchisequiz die door Jos Burgers gewonnen werd.